Zabiegi: Usuwanie brodawki wirusowej

Usuwanie brodawki wirusowej

Za pomocą ostrza dłuta i /lub/ odpowiedniego frezu usuwane są chorobowo zajęte miejsca na skórze.

Okres inkubacji, czyli czasu, jaki upływa od momentu zarażenia się wirusem do wystąpienia objawów może wynosic od kilku tygodni do kilku miesięcy. Sama choroba może twać również od kilku tygodni do kilku lat.

TO SAMO ODNOSI SIĘ DO TERAPII.